Har Du skapat förtroende idag?

Det är en fråga som alla bör ställa sig.

Ett reellt förtroendekapital är det som skiljer Dig från konkurrenterna och skapar lojala och långsiktiga relationer med alla intressenter, interna och externa.

Jag arbetar som professionell styrelseledamot och för in förtroendekapital i styrelseagendan. Utöver detta föreläser och inspirerar jag kring förtroendekapital.

Ruin Öland

Foto: Kristina Jarring Lilja